BÆREDYGTIGHED

I H&M er bæredygtighed noget, vi lægger handling bag, ikke bare ord. Det er et vedvarende arbejde, hvor vi har stort fokus på løbende forbedringer. Det er en målbevidst rejse, der kræver passion og teamwork.

Vores vision er at drive vores forretning på en økonomisk, social og miljømæssigt bæredygtig måde. Med den vision for øje kan vi drive en god forretning og bruge færre ressourcer. Det giver os også mulighed for at forbedre menneskers lønninger og styrke de lokalsamfund, hvor vi har aktiviteter. Vi er involveret i mange projekter og initiativer, der er relateret til både miljømæssige og sociale områder. Læs mere på hm.com/conscious.

H&M ønsker at mindske mængden af tekstiler, der ender som affald. Derfor har vi lanceret H&M Garment Collecting.

I stedet for at smide dit brugte eller uønskede tøj ud, kan du aflevere det i alle H&M-butikker. Så giver vi det nyt liv. I samarbejde med I:Collect har vi skabt måske verdens største retursystem for tekstiler i detailhandlen. På kort sigt arbejder vi for at mindske mængden af tekstiler, der ender som affald, men på lang sigt har vi en vision om at skabe et lukket kredsløb for tekstiler. I begyndelsen af 2014 tog vi det første store skridt i dette projekt og fremstillede de første produkter med mindst 20% genvundne materialer fra indsamlet tøj. Få mere at vide her:

What is Garment Collecting?

H&M's forretningsidé er at tilbyde mode og kvalitet til bedste pris på bæredygtig vis. Dette opnår vi ved at købe vores varer direkte fra producenterne, opretholde en effektiv logistik og sælge vores varer i egne butikker – uden at gå på kompromis med vores bæredygtighedsprincipper. Samtidig fokuserer vi på omkostningerne i alle led af vores værdikæde. Det er fx både billigere og medfører lavere CO2-udslip at transportere varer med tog og skib end med fly.

Vi støtter vores leverandører, så produktionen er så skånsom som muligt for både vores kunders og arbejdernes sundhed, samt overfor miljøet. Alle vores leverandører, der er arbejder med de såkaldte vådprocesser som eksempelvis indfarvning og vaskning, følger de stillede krav til behandling af spildevand. Kvaliteten af spildevandet i vores produktionskæde skal leve op til de standarder, defineret af Business for Social Responsibility (BSR) Water Group eller anden relevant, lokal lovgivning, hvor vi følger den lovgivning der stiller de strengeste krav. Disse krav indgår som en del af vores kontrolprogram for vores leverandører.

Vi begrænser også brugen af farlige kemikalier i henhold til vores kemikalierestriktionsliste, som alle vores leverandører er kontraktligt forpligtet til at overholde. Vores liste over forbudte kemikalier er løbende blevet opdateret siden 1995, og den blev senest opdateret i 2013. I 2013 indførte vi også vores første såkaldte positivlister for at hjælpe vores leverandører med at vælge de kemiske produkter, der opfylder vores krav.

Med vores store fokus på bæredygtighed mener vi ikke, at der er en konflikt mellem gode priser og hensyn til miljøet ved mindre klimapåvirkning.

H&M's auditører foretager løbende kontrolbesøg, både planlagte og uanmeldte besøg, for at sikre, at der ikke findes børnearbejdere på fabrikkerne. Børnearbejde forekommer utroligt sjældent i produktionen af tøj til eksport. Hvis der mod forventning skulle forekomme børnearbejde, kræver H&M, at leverandøren påtager sig ansvaret og samarbejder med H&M og familien for at finde en løsning, der tager hensyn til barnets tarv. Dernæst finder en efterforskning af sagen sted, og vi forsøger at finde en løsning, hvor vi tager hensyn til barnets tarv.

Ofte indebærer det, at leverandøren betaler et beløb, så børnene kan gå i skole, og familierne bliver kompenseret for tab af indkomst. Hvis H&M oplever, at en leverandør eller nogen af deres underleverandører gentagne gange bryder dette forbud mod børnearbejde, opsiger vi ganske enkelt kontrakten.

Vi har samarbejdet med UNICEF siden 2004 for at beskytte rettighederne for nogle af de fattigste børn i verden. I øjeblikket når vi ud til mere end to millioner børn og de voksne, der er omkring dem, med to projekter i Indien og Bangladesh kaldet All for Children. H&M Conscious Foundation overtog projektet i slutningen af 2014, og de fortsætter med at støtte projektet i samarbejde med UNICEF indtil 2018.

Nej. Vi tester ikke vores kosmetikprodukter på dyr, hverken under produktionen eller som færdigt produkt.

Dyrevelfærd er vigtigt for H&M, og vi accepterer ikke dyremishandling. Vi har på ingen måder noget med mulesing at gøre og køber kun fra leverandører, der garanterer mulesing-fri merinould.

H&M sælger ikke ægte pels. H&M sælger kun læder fra får, grise, geder og kvæg, der er opdrættet til kødproduktion – ikke udelukkende på grund af deres skind. H&M tillader ingen andre lædertyper i vores varer.

Alle produkter i H&M er mærket med oprindelsesland.

Vores kunders sundhed og sikkerhed har naturligvis højeste prioritet. Derfor arbejder vi aktivt for at begrænse brugen af kemikalier. Vores kemikalierestriktioner er nogle af de strengeste i branchen og går ofte meget længere, end lovgivningen kræver. Alle leverandører, der fremstiller produkter til H&M, er kontraktligt forpligtet til at overholde vores kemikaliekrav.

Vi anvender forsigtighedsprincippet. Det betyder, at vi er proaktive i vores begrænsninger af kemikalier, selv hvor der stadig er videnskabelig usikkerhed om, hvorvidt et kemikalie er skadeligt for mennesker. Vi tester vores varer løbende – både vores egne og dem, der er fremstillet af tredjepart – for at sikre, at de ikke indeholder skadelige kemikalier. H&M valgte at forbyde perfluorerede stoffer (PFC) i alle vores varer i 2013. Desuden er vi en del af Roadmap to Zero, hvor målet er at opnå en nul-udledning af farlige kemikalier.

Vi er enige i, at lønningerne i nogle produktionslande er for lave. Vores vision har altid været, at alle tekstilarbejdere skal kunne leve af deres løn, og det fremgår også af vores etiske regelsæt.

I november 2013 udarbejdede vi en ny strategi; H&M Fair Living Wage Strategy, der er baseret på vores vision: Alle vores leverandører skal betale en fair løn, der dækker arbejdernes basisbehov. Først og fremmest skal H&M's egen indkøbspraksis muliggøre dette, men det kræver også en faglært arbejdsstyrke, der forhandler løn på årlig basis i samarbejde med demokratisk valgte fagforeninger eller repræsentanter for arbejderne. Med denne strategi giver vi arbejderne de værktøjer, der er nødvendige for, at de kan forhandle deres egen løn, og vi støtter op om denne proces.

Det er vigtigt at huske på, at H&M hverken ejer eller driver de fabrikker, der fremstiller vores produkter. Så vi hverken fastsætter eller udbetaler fabriksmedarbejdernes lønninger. Vi har dog stadig et stort ansvar for i så vid udstrækning som muligt at fremme højere lønninger i produktionslandene. Ved hjælp af en holistisk tilgang er det vores mål at bidrage til en positiv udvikling på den lange bane, og højere lønninger for alle fabriksarbejdere.

Vi har fuldtidsansatte auditører, der er ansvarlige for at kontrollere, at alle overholder vores etiske regelsæt. I løbet af et kontrolbesøg gennemgår de en liste med mere end 300 punkter, der omhandler arbejdsvilkår, arbejdsmiljø osv. Efter hvert kontrolbesøg samler vi resultaterne i en rapport, der specificerer de områder, som kræver forbedringer, og leverandøren får angivet en deadline for udarbejdelse af en handlingsplan. Derefter kommer vores auditører på opfølgningsbesøg på fabrikken for at kontrollere, at udbedringerne er blevet implementeret. H&M støtter også leverandørernes forbedringer gennem træning og forskellige projekter. Læs mere om opfølgningen af overholdelsen af vores etiske regelsæt.

Ved at benytte egne auditører kan vi hurtigt få et overblik over, i hvor høj grad vores leverandører overholder de sociale og miljømæssige krav, vi stiller. Samtidig signalerer vi, at bæredygtighed er en vigtig og integreret del af H&M,. Når vi skal vælge leverandører, udfører vores auditører en grundig gennemgang af virksomheden. Derefter har de mandat til at afgøre, om en leverandør eller en bestemt fabrik overholder vores minimumskrav.

Først når vores auditører har godkendt forholdene, kan fabrikken begynde at modtage ordrer fra os. Alle fabrikker, der er blevet godkendt i forbindelse med denne indledende vurdering, lever op til vores Full Audit Programme (FAP). Gennem FAP kan vi hele tiden følge hver fabriks fremskridt og kan arbejde på at udbedre eventuelle uoverensstemmelser med vores krav. Hvis leverandøren ikke lever op til kravene, skal leverandøren udarbejde en afhjælpningsplan, som vi følger op på. Hvis det er nødvendigt, yder H&M ekstra støtte til implementering af denne plan.

Yderligere uafhængige kontrolbesøg udført af Fair Labor Association (FLA) sikrer kvaliteten af vores besøg og hjælper os hele tiden med at forbedre vores metoder. Dette er vigtigt, da vi stræber efter at løse eventuelle uoverensstemmelser helt fra bunden på en transparent, tillidsfuld og bæredygtig måde. Desuden er vores deltagelse i FLA en god mulighed for at samarbejde med andre virksomheder og partnerorganisationer i FLA med det formål at forbedre arbejdsforholdene i vores værdikæde.

H&M arbejder konstant på at forbedre forholdene inden for bomuldsdyrkning. Et af disse initiativer er vores aktive engagement i Better Cotton Initiative (BCI), hvor vi sidder som medlem af styregruppen. Det er BCI's ambition at give millioner af landmænd over hele verden mulighed for at dyrke bomuld på en mere fordelagtig måde for både landbrugssamfundet og miljøet. Læs mere om BCI her.

H&M sælger også tøj fremstillet af økologisk bomuld. Bomulden i dette tøj er 100 % økologisk bomuld, som er certificeret af uafhængige certificeringsorganer som Control Union eller IMO. Vi anvender også økologisk bomuld i vores børne- og babytøj. Vi fortsætter med at fortælle bomuldslandmændene, at der er efterspørgsel efter økologisk bomuld og opfordrer dem til at skifte fra traditionel bomuldsdyrkning til økologisk. H&M er nu en af verdens største aftagere af økologisk bomuld. Læs mere om certificering af økologisk bomuld her.