FELTÉTELEK #HMXME

A felkérésünkre való válaszadással és a #yesHM hashtag használatával beleegyezel a következőkbe:

A H&M számára, a H & M Hennes & Mauritz GBC AB [556070-1715] vállalaton keresztül, a továbbiakban „H&M” egy nem kizárólagos, jogdíjmentes világszintű engedélyt adsz arra, hogy a #yesHM hashtaggel megválaszolt bármely fotót és mozgó tartalmat, a továbbiakban: „Fotók és mozgó tartalmak” felhasználhat marketing és/vagy reklám céljára, beleértve az online áruházat, hírleveleket, katalógusokat, e-maileket, közösségi médiumokat – a H&M csatornákat és a fizetett közösségi médiumokat, üzleti anyagokat és egyéb vásárlói kommunikációt. A H&M a tőled származó Fotókat és mozgó tartalmakat felhasználhatja, sokszorosíthatja, terjesztheti, más anyagokkal összevonhatja, módosíthatja és/vagy szerkesztheti saját belátása szerint. 

Ezúton kijelented és szavatolod, hogy (i) a Fotókkal és a mozgó tartalmakkal kapcsolatos minden jog tulajdonosa vagy (ii) a Fotóidban és mozgó tartalmaidban szereplő minden személy engedélyével rendelkezel, hogy ezeket a jogokat és engedélyeket megadd, valamint (iii) a Fotóid és mozgó tartalmaid H&M általi felhasználása nem sérti külső felek jogait vagy a törvény bármely rendelkezését.  Ezúton felmented a H&M vállalatot az alól, hogy Fotóidért és mozgó tartalmaidért, illetve az azokra vonatkozó bármilyen szellemi tulajdonhoz fűződő jogokért fizessen neked bármilyen, a fentiekben leírt felhasználás esetében; továbbá ezúton felmented a H&M vállalatot és a H&M vállalat nevében eljáró személyt bármilyen követelés, igény és kötelezettség alól a Fotók és mozgó tartalmak fentiekben leírt felhasználásával kapcsolatosan.

2018.03.27