H&M CLUB ALGEMENE VOORWAARDEN

1. INLEIDING 

1.1 Welkom bij de H&M Hennes & Mauritz Loyalty Club ("H&M Club" of "de Club"). Als u zich inschrijft voor de H&M Club stemt u ermee in te zijn gebonden aan deze algemene voorwaarden.

1.2 Het lidmaatschap van de Club is gratis en je hoeft geen aankoop te doen om lid te worden.

1.3 H&M Club is een getrouwheidsprogramma waar u punten verdient die ingewisseld kunnen worden voor aanbiedingen, diensten, evenementen en nog veel meer georganiseerd door H&M of H&M-partnerbedrijven. 

1.4 Door u aan te melden voor de H&M Club en ons uw e-mailadres te bezorgen, gaat u akkoord met het ontvangen van de laatste mode-inspiratie, aanbiedingen, onze Club News-e-mails en ander marketingmateriaal via elektronische weg.

1.5 Ook geeft u uw toestemming om gecontacteerd te woren door vertegenwoordigers van H&M, of de H&M Club, voor enquêtes over de Club of andere H&M-diensten, of informatie over uw lidmaatschap.

2. LIDMAATSCHAP

2.1 Lidmaatschap van de H&M Club is beperkt tot individuele inwoners van België die minstens 16 jaar oud zijn en over een geldige e-mailaccount beschikken. Medewerkers, managers, directeuren, agenten en vertegenwoordigers van H&M komen in aanmerking voor het lidmaatschap maar kunnen worden uitgesloten van bepaalde acties.

2.2 Door uw aanvraag in te dienen, verklaart u dat u minstens 16 jaar oud bent en dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

2.3 Uw lidmaatschap is persoonlijk, niet overdraagbaar en onderworpen aan deze algemene voorwaarden alsmede alle andere regels, voorschriften, beleidslijnen en procedures van H&M. We hanteren een limiet van één lidmaatschap per persoon.

2.4 Bedrijven, groepen, verenigingen of andere entiteiten, of anderen die commerciële of bulkaankopen maken, komen niet in aanmerking voor het lidmaatschap. De H&M Club mag niet worden gebruikt om door te verkopen of voor winst.

2.5 Het is uw verantwoordelijkheid om uw e-mail en contactgegevens up-to-date te houden.

2.6 Uw punten vervallen 24 maanden na de maand waarin zij werden verdiend.

3. H&M CLUB IN BELGIË

3.1 H&M Club is een nationaal programma en u kunt alleen punten verdienen bij de Club door te shoppen in H&M-winkels in België en online op hm.com, of door andere puntentoekennende activiteiten uit te voeren zoals van tijd tot tijd gecommuniceerd door de Club. Met de aankoop van cadeaukaarten kunnen geen punten verworven worden.

3.2 De punten die u hebt verdiend, zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan een andere persoon of lid.

4. WIJZIGINGEN, BEËINDIGING EN/OF VERWIJDERING UIT HET PROGRAMMA

4.1 U kunt uw H&M Club-account op elk moment annuleren op uw "H&M Club Account" op de website hm.com.

4.2 Als u uw account annuleert, worden alle punten die overblijven op een dergelijke account verbeurd.

4.3 H&M mag, naar eigen goeddunken, de H&M Club en/of de algemene voorwaarden, regels, reglementen of voordelen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving toepassen, interpreteren, beëindigen, wijzigen, beperken, opschorten of veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden van tijd tot tijd te controleren of na te kijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

4.4 H&M behoudt zich het recht voor om personen naar eigen goeddunken van de H&M Club uit te sluiten. Elk bewezen of redelijk verondersteld misbruik van de H&M Club, b, het niet naleven van de algemene voorwaarden, inactiviteit van het lidmaatschap langer dan 24 maanden, een verkeerde voorstelling van zaken of elk gedrag dat de belangen van H&M schaadt, kan u onderwerpen aan herroeping van het lidmaatschap en zal van invloed zijn op de geschiktheid voor verdere deelname aan de H&M Club. Als uw lidmaatschap wordt ingetrokken, vervallen alle punten in uw H&M Club Account automatisch.

5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

5.1 H&M is niet aansprakelijk voor systeemfouten of slechte werking van de H&M Club of de gevolgen daarvan. H&M aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade ontstaan door opschorting, variatie of beëindiging of op enige andere wijze gerelateerd aan de H&M Club, behalve voor aansprakelijkheid die bij wet niet mag uitgesloten worden.

6. TOEPASSELIJK RECHT

6.1 Deze algemene voorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen, claims of onenigheid die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan deze algemene voorwaarden of het lidmaatschap van de H&M Club zullen worden voorgelegd aan de betreffende rechtbank.

7. MEER INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA

7.1 Heb je nog vragen of opmerkingen over de H&M Club? Neem dan contact op met onze klantenservice via ons e-mailadres klantenservice.be@hm.com of telefoonnummer 080026880.

09/10/2018