ALTERNATIEVE E-GESCHILLENBESLECHTING (ADR) VOOR EU-INGEZETENEN

 

Hierbij informeren wij je dat je als consument de mogelijkheid hebt om contact op te nemen met een lokale ADR-entiteit over een geschil dat je niet rechtstreeks met H&M hebt kunnen oplossen.

Wat is ADR?
ADR is een geschillenbeslechtingsprocedure voor de buitengerechtelijke beslechting van binnenlandse en grensoverschrijdende geschillen betreffende contractuele verplichtingen die voortvloeien uit het verkoopcontract of dienstencontracten tussen een ondernemer in de Unie en een consument die legaal in de Unie verblijft door de tussenkomst van een ADR-entiteit die een oplossing voorstelt of oplegt of de partijen samenbrengt met het doeltot een minnelijke schikking te komen.

ADR-entiteiten zijn buitengerechtelijke (niet-juridische) entiteiten. Een ADR-entiteit is een neutrale partij (bv. een bemiddelaar, tussenpersoon, arbiter, ombudsman of klachtenraad) waar H&M gebruik van zal maken om geschillen op te lossen, als de consument kiest voor een ADR-regeling. Het ADR-proces is een voordelige, eenvoudige en snelle procedure en is dus gunstig voor zowel consumenten als bedrijven, die gerechtskosten en langdurige procedures kunnen voorkomen.

Hoe kan ik een klacht indienen via het ADR-proces?
Als je een klacht wil indienen, neem dan contact op met je nationale ADR-entiteit. Deze ADR-entiteit zal ook een antwoord kunnen geven op je vragen over de procedure.

Consumentenombudsdienst*
North Gate II, Koning Albert II-laan 8
1000 Brussel
België

http://www.consumentenombudsdienst.be

*Deze ADR-entiteit is opgenomen in de nationale lijst van ADR-instanties die voldoen aan de bindende kwaliteitsnormen vastgesteld door de ADR-richtlijn (Richtlijn 2013/11/EG betreffende alternatieve wijzen van beslechting van consumentengeschillen) http://ec.europa.eu/consumers/odr/

H&M Hennes & Mauritz Belgium
Prinsenstraat 8
1000 Brussel België
Ref. van het bedrijf 0465925741
klantenservice.be@hm.com

Klik hier voor de website van het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie.