PRIVACYVERKLARING

Dataprivacy is van groot belang voor H&M en we willen open en transparant zijn met onze verwerking van je persoonlijke gegevens. 

Daarom hebben we een beleid dat bepaalt hoe je persoonlijke gegevens worden verwerkt en beveiligd.

Wie is de beheerder van je persoonlijke gegevens?
Het Zweedse bedrijf, H & M Hennes & Mauritz GBC AB ("H&M") is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming

H & M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Zweden

Bedrijfsregistratie: Bolagsverket/Swedish Companies Registration Office
Registratienummer: 556070-1715
Geautoriseerd vertegenwoordiger: Karl-Johan Persson
Btw-nummer: VAT NO. SE556070171501.  

Waar slaan we je gegevens op?
De persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen worden in de Europese Economische Ruimte (“EER”) bewaard maar kunnen ook doorgegeven worden naar en verwerkt worden in een land buiten de EER. Een dergelijke overdracht van je persoonlijke gegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Bij overdrachten buiten de EER zal H&M standaard contractuele clausules en een privacyscherm gebruiken voor landen zonder besluit van de Europese Commissie over de gepastheid van de bescherming.

Wie heeft er toegang tot je gegevens?
Je gegevens kunnen worden gedeeld binnen de H&M-groep (voor meer informatie over de bedrijven binnen de H&M-groep verwijzen we je naar ons jaarverslag op about.hm.com). Het plaatselijke H&M-bedrijf zal enkel optreden als de verwerkingseenheid voor persoonlijke gegevens en zal de persoonlijke gegevens verwerken namens het Zweedse bedrijf.

Jouw gegevens zullen nooit buiten de H&M-groep voor marketingdoeleinden worden doorgegeven, verkocht of geruild. Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om je onze diensten te verstrekken. Welke categorieën van derden vind je hieronder onder elk specifiek proces.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?
Voor elke specifieke verwerking van persoonlijke gegevens die wij van jou verzamelen, zullen wij je informeren of de verstrekking van persoonlijke gegevens statutair is of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen als je ervoor kiest om dit niet te doen.

Wat zijn je rechten?
Recht op toegang: 
Je hebt het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over jou bijhouden. Je kunt H&M contacteren dat je je persoonlijke gegevens zal bezorgen via e-mail.

Recht op meeneembaarheid: 
Wanneer H&M je persoonlijke gegevens verwerkt langs geautomatiseerde weg op basis van je toestemming of op grond van een overeenkomst heb je recht op de overdracht van een kopie van je gegevens naar jou of naar een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die je bij ons hebt ingediend.

Recht op correctie: 
Je hebt het recht om correctie van je persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen. Als je een H&M-lidmaatschap hebt, kun je je persoonlijke gegevens bewerken op je lidmaatschapspagina.

Recht op wissen:
Je hebt te allen tijde het recht om persoonsgegevens die door H&M zijn verwerkt, te wissen, behalve in de volgende situaties

* je hebt een lopende zaak bij de Klantenservice
* je hebt een openstaande bestelling die nog niet of slechts gedeeltelijk is verzonden
* je hebt een openstaande schuld bij H&M, ongeacht de betalingsmethode
* als je onze diensten hebt misbruikt in de afgelopen vier jaar of ervan verdacht wordt
* je schuld werd in de afgelopen drie jaar aan een derde verkocht of één jaar voor overleden klanten
* je kredietaanvraag is in de laatste drie maanden afgewezen
* als je een aankoop hebt gedaan, bewaren we je persoonlijke gegevens met betrekking tot je transactie voor de boekhoudregels.

Je recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een rechtmatig belang: 
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang van H&M. H&M zal niet doorgaan met het verwerken van de persoonlijke gegevens, tenzij we een legitieme reden voor de verwerking kunnen aantonen die je belangen en rechten overstijgt of als gevolg van juridische claims.

Je recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse ten behoeve van direct marketing.

Je kunt je op de volgende manieren afmelden van direct marketing:
* door de instructies in elke marketingmail te volgen
* door de instellingen van je H&M-account te bewerken

Recht op beperking:
Je hebt het recht om te vragen dat H&M de verwerking van je persoonlijke gegevens beperkt onder de volgende omstandigheden:

* als je bezwaar maakt tegen verwerking gebaseerd op het rechtmatig belang van H&M, beperkt H&M alle verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het rechtmatig belang.
* als je beweert dat je persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet H&M elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens.
* als de verwerking onwettig is, kun je je verzetten tegen het wissen van je persoonlijke gegevens en in plaats daarvan een verzoek indienen tot beperking van het gebruik van je persoonlijke gegevens
* als H&M de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar het wel nodig is voor jouw verdediging tegen rechtsvorderingen.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming zeer serieus en daarom hebben we speciale klantenservicemedewerkers die je verzoeken in verband met je hierboven vermelde rechten behandelt. Je kunt hen altijd bereiken op dataprotection.be@hm.com.

Functionaris voor gegevensbescherming:
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om ervoor te zorgen dat we je persoonlijke gegevens continu op een open, nauwkeurige en legale manier verwerken. Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op dataprotection.be@hm.com en DPO als onderwerp schrijven.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: 
Als je van mening bent dat H&M je persoonlijke gegevens op een onjuiste manier verwerkt, kun je ons contacteren. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

Updates voor onze privacyverklaring:
Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van de Privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We zullen je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de Privacyverklaring, bijvoorbeeld waarom we je persoonlijke gegevens gebruiken, de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking of je rechten.

06/04/2019