AV KLANTENBEOORDELINGEN & -EVALUATIES

Als je voor een van onze producten een beoordeling invoert via de dienst Klantenbeoordelingen & -evaluaties, dan verleen je H&M, via H & M Hennes & Mauritz GBC AB [556070-1715], hierna te noemen "H&M" een niet-exclusieve, royaltyvrije wereldwijde licentie tot gebruik van je schriftelijke beoordelingen voor marketing en/of in zijn reclame, inclusief de online winkel, nieuwsbrieven, catalogi, e-mail en andere communicatie met klanten, winkelmateriaal en voor andere marketingdoeleinden. *

Bovendien verleen je H&M het recht om je beoordelingen te bekijken en te bewerken alvorens ze worden gepubliceerd. We publiceren alleen opmerkingen met relevante informatie over een product. Dat betekent onder meer dat H&M geen ongepaste opmerkingen, onfatsoenlijk of misplaatst taalgebruik of persoonlijke informatie publiceert. We behouden ons het recht voor elke klantenbeoordeling op elk moment te verwijderen.

Hierbij stel je H&M vrij van elke verplichting om je te betalen voor het gebruik van je teksten en van elk van de eigendomsrechten die erop rusten in verband met bovenvermeld gebruik. Hierbij stem je ermee in om H&M en elke persoon die optreedt in naam van H&M vrij te stellen en te ontheffen van alle claims, vorderingen of aansprakelijkheid in verband met het hierboven beschreven gebruik van de klantenbeoordelingen. We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.