ALGEMENE VOORWAARDEN #HMXME

Door te reageren op ons verzoek met de hashtag #yesHM ga je akkoord met het volgende:

Je verleent H&M, via H & M Hennes & Mauritz GBC AB [556070-1715], hierna te noemen "H&M" een niet-exclusieve, royaltyvrije wereldwijde licentie tot gebruik van de foto's en bewegende content in verband waarmee je hebt gereageerd met #yesHM, hierna te noemen "foto's en bewegende content" voor marketing en/of in zijn reclame, inclusief de online winkel, nieuwsbrieven, catalogi, e-mail, sociale media – H&M-kanalen en betaalde sociale media, winkelmateriaal en andere communicatie met klanten. H&M kan je foto's en bewegende content naar eigen goeddunken gebruiken, reproduceren, distribueren, combineren met andere materialen, veranderen en/of bewerken.

Hierbij verklaar en garandeer je dat (i) je alle rechten hebt voor je foto's en bewegende content, (ii) je toestemming hebt van degene(n) die te zien zijn in je foto's en bewegende content om hiervoor rechten te verlenen, en (iii) H&M's gebruik van je foto's en bewegende content niet in strijd is met de rechten van derden of enige wet.  Je vrijwaart en ontslaat H&M hierbij van elke verplichting om te betalen voor elk gebruik van je foto's en bewegende content en alle intellectuele eigendomsrechten daarmee verbonden in verband met de  hierboven beschreven toepassingen; en je vrijwaart H&M en iedere persoon die namens H&M handelt voor alle aanspraken, eisen en aansprakelijkheden in verband met het gebruik van de foto's en bewegende content zoals hierboven beschreven.

27/03/2018