FACTUUR - BETAAL BINNEN 14 DAGEN

Geen extra betalingskosten

Je ontvangt je factuur per e-mail op het moment dat je bestelling wordt verzonden.

Je betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. 

Betaal je factuur via een (online) overschrijving
Je betaling kan worden overgemaakt naar bankrekeningnummer 231412 t.n.v. H&M Netherlands B.V. te Amsterdam.  IBAN nummer NL89INGB0000231412 en BIC nummer ING BNL2A.   

Vergeet niet om je referentienummer, zoals vermeld op de factuur, te vermelden bij de betaling.     

Kredietwaardigheidstoetsing
H&M behoudt zich het recht voor om een controle uit te voeren bij een aankoop die wordt betaald via Factuur. Op basis van de verkregen informatie kan H&M een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren.  

Gedeeltelijke betaling met Factuur
Indien je de bestelling niet volledig met Factuur kunt betalen doordat je bestel-limiet wordt overschreden, kun je het bedrag waarmee je saldo wordt overschreden tijdens het afronden van je bestelling met een cadeaukaart voldoen. 

Bij de kassa kun je zien om welk bedrag het gaat.

Heb je liever niet dat je betaling wordt opgesplitst, dan kun je er ook voor kiezen de bestelling volledig met creditcard of iDEAL te betalen.

Betalingsachterstand
In geval je niet betaalt, behoudt H&M zich het recht voor om de vordering over te dragen of te verpanden aan een andere kredietverlener. Kosten voor eventuele incassomaatregelen worden volgens de geldende wettelijke voorschriften in rekening gebracht. Eventuele belastingen en heffingen van overheidswege kunnen bij je schuld worden opgeteld.

Terugbetaling bij retourzendingen
Klik hier voor meer informatie over terugbetaling bij retournering.

Klik hier voor onze betalingsvoorwaarden.