ALLMÄNNA VILLKOR

1. Allmänt

Dessa regler och villkor gäller H&M-presentkort köpta via vår affärspartner SVS UK Limited i alla våra H&M-butiker, H&M Home-butiker eller på hm.com ("H&M-presentkort" eller "H&M-e-presentkort", här gemensamt kallade "H&M-presentkort") och för våra H&M-tillgodokort ("H&M-tillgodokort" eller "H&M-e-tillgodokort" här gemensamt kallade "H&M-tillgodokort"). Genom att köpa H&M-presentkort eller använda H&M-tillgodokort godkänner du dessa regler och villkor ("Regler och villkor"). H&M förbehåller sig rätten att tolka, ändra eller häva Reglerna och villkoren utan föregående meddelande. De senaste Reglerna och villkoren finns alltid publicerade på hm.com.

H&M-presentkort och H&M-tillgodokort kan användas i H&M-butiker, H&M Home-butiker och online på hm.com i det land där presentkortet/tillgodokortet köptes eller där H&M-tillgodokortet utfärdades. Du kan använda H&M-presentkort och H&M-tillgodokort som betalningssätt för hela eller delar av beloppet vid köp av en vald artikel/valda artiklar. Om beloppet för ditt köp online inte täcks helt av dina H&M-presentkort eller H&M-tillgodokort, kan du lägga till ytterligare ett betalningssätt för att betala resterande belopp och slutföra köpet. Läs mer i avsnittet Betalning här. Kvittot visar alltid aktuellt saldo på de H&M-presentkort och H&M-tillgodokort som används i transaktionen. Dessutom kan du också alltid kontrollera aktuellt saldo online, på en H&M-butik eller genom att kontakta kundtjänst (se nedan).

2. Betalning

Om du beställer ditt H&M-presentkort online behandlas och skickas din beställning av SVS UK Limited, men på kontoutdraget för ditt kredit-/debetkort står det "H&M.com Gift Card Purchase" (H&M.com Köp av presentkort).

SVS accepterar endast kreditkort som betalningssätt vid köp av H&M-presentkort. Du måste vara 18 år för att betala med ett kreditkort.

3. Leverans

Du får H&M-presentkortet inom 5–7 arbetsdagar från det datum då du lade beställningen. H&M kan inte hållas ansvarigt för eventuella misslyckade eller försenade leveranser. Om du köper ett H&M-e-presentkort skickas det till den valda mottagarens e-postadress omedelbart efter att köpet har slutförts.

Du måste ange en korrekt adress för leveransen av H&M-presentkort. Om du beställer ett H&M-e-presentkort måste du ange en korrekt e-postadress för leveransen av detta. Om den adress du har angivit inte kan bekräftas, förbehåller sig H&M rätten att avvakta med leveransen av H&M-presentkort.

4. Giltighet

Varje enskilt köp av H&M-presentkort är begränsat till ett maxvärde om 3 000 SEK. Minimivärdet för ett H&M-presentkort är 150 SEK. Du kan höja saldot på ditt fysiska H&M-presentkort genom att köpa till extra kredit i valfri H&M-butik i det land där kortet köptes.

H&M-presentkort är giltiga i 5 (fem) år från datumet för senaste aktivering eller köp. När giltighetsperioden har gått ut kan H&M-presentkortet inte användas som betalningsmedel vid köp, inte återaktiveras och dess kvarvarande ej förbrukade värde kan inte heller återbetalas.

H&M-presentkort kan användas tills saldot på kortet är noll. Om saldot för kortet är noll i tre månader, är H&M-presentkortet ogiltigt och kan inte aktiveras eller användas igen.

H&M-tillgodokort är giltigt i 5 (fem) år från datumet för senaste aktivering eller köp. När giltighetsperioden har gått ut kan H&M-tillgodokortet inte användas som betalningsmedel vid köp och dess kvarvarande ej förbrukade värde kan inte heller återbetalas.

H&M-tillgodokort kan användas tills saldot på checken är noll. Om saldot för tillgodokort är noll i tre månader, är H&M-tillgodokort ogiltig och kan inte aktiveras eller användas igen.

5. Returer

Om du använder returprocessen online för artiklar köpta och betalda med ett H&M-presentkort eller H&M-tillgodokort (i sin helhet eller tillsammans med ett annat betalningssätt), kommer ett H&M e-tillgodokort att utfärdas före återbetalning via andra betalningssätt utförs. Läs mer här.

H&M-e-tillgodokort mejlas till dig när returen är slutförd. Om du returnerar varor som köpts online i en av våra H&M-butiker kommer du att återbetalas på samma sätt som du skulle blivit om du hade returnerat med hjälp av vår returprocess online, om returen görs inom returperioden på 30 dagar. Läs mer här.

6. Returgaranti

I enlighet med lagen om distansförsäljning, har du en betänketid på 14 arbetsdagar (med start dagen efter leverans av din beställning) att häva din beställning av H&M-presentkort köpta online och få en fullständig återbetalning, inklusive standardfraktkostnaden, men exklusive kostnaden för returen av kortet om sådan kostnad har uppstått. Om du vill returnera H&M-presentkortet, kontakta H&M Kundtjänst (se nedan).

7. Begränsat ansvar

H&M kan inte hållas ansvarigt för H&M-presentkort eller H&M-tillgodokort som efter aktiveringen tappas bort, blir stulna, avaktiverade eller skadade. Hantera dina H&M-presentkort och H&M-tillgodokort som kontanter.

8. Sekretesspolicy

H & M Hennes & Mauritz GBC AB agerar som den part som ansvarar för alla personuppgifter som du tillhandahåller till H&M. H&M har därför en sekretesspolicy som anger hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Hela vår sekretesspolicy hittar du här.

9. Kundtjänst

Kontaktinformation: H&M Kundtjänst
E-post: kundservice.se@hm.com
Telefon: 033-14 00 00
Fax: 033-15 51 23

10. Företagsinformation

H & M Hennes & Mauritz Sverige AB är registrerat med säte i Stockholm.
Registrerat kontor: Mäster Samuelsgatan 46 A, 106 38 Stockholm, Sverige
Org.nr: 556151-2376
Momsregistreringsnummer:SE 556151237601

SVS Stored Value Solutions UK Ltd
West One, Bruntwood Offices 2nd Floor,
114 Wellington Street, Leeds LS1 1BA, UK
reg. no. 372019303100021

2018-09-21