VILKÅR OG BETINGELSER H&M MEMBER LOYALITETSPROGRAM 2.0

1 INDLEDNING 

1.1 Velkommen til H&M Hennes & Mauritz loyalitetsprogram fra H&M Hennes & Mauritz GBC AB, med registreringsnummer 556070-1715 og registreret hovedsæde på Mäster Samuelsgatan 46 A, 111 57 Stockholm, Sverige ("loyalitetsprogram"). Ved at tilmelde dig H&M Member accepterer du følgende vilkår og betingelser.

1.2 Medlemskabet er gratis, og der stilles ingen krav om køb for at blive medlem.

1.3 Som H&M Member optjener du point, der kvalificerer dig til forskellige medlemsniveauer, hvor du kan indløse rewards, deltage i unikke konkurrencer samt få adgang til eksklusive events organiseret af H&M eller af virksomheder i partnerskab med H&M. Når du er logget ind som medlem, giver vi dig en personlig oplevelse af H&M-brandet ved at tilbyde dig personlige tilbud og anbefalinger, som du modtager via e-mail, beskeder i H&M-appen eller i dit feed på sociale medier, hvis relevant. Som H&M Member modtager du digitale kvitteringer for dine køb i vores fysiske butikker og online, du får adgang til din købshistorik på din medlemskonto ("Mit H&M") via hm.com eller i H&M appen, og hvis du lægger varer i din shoppingbag online, mens du er logget ind, gemmes dine varer mellem dine besøg. Bemærk, at varer, der gemmes i shoppingbag, ikke reserveres til dig og derfor kan blive udsolgt. Du finder flere oplysninger om vores aktuelle tilbud under Mit H&M.  

1.4 Du kan finde oplysninger om, hvordan H&M behandler dine personoplysninger under Beskyttelse af personoplysninger her.

2 MEDLEMSKAB

2.1 Medlemskabet af H&M Member er begrænset til enkeltpersoner bosiddende i Danmark, der er fyldt 15 år, og som har en aktuel og gyldig e-mail. H&M forbeholder sig retten til at bede om skriftlig bekræftelse på samtykke fra forældre eller værge om minimumsalder. H&M-ansatte og andre personer med tilknytning til H&M kan være medlemmer, men kan udelukkes fra at deltage i tilbud og events.

2.2 Ved at oprette dig som medlem bekræfter du, at du er fyldt 15 år, og at du accepterer gældende vilkår og betingelser. 

2.3 Dit medlemskab er personligt, kan ikke overdrages til andre og er omfattet af vores vilkår og betingelser samt andre regler, bestemmelser, målsætninger og procedurer vedtaget af H&M, som du accepterer, når du benytter dig af tilbud og rewards, foretager køb og benytter andre relaterede services. Vi har begrænsning på ét medlemskab per person.  

2.4 Virksomheder, grupper, foreninger, selskaber eller andre, der foretager indkøb til erhvervsbrug eller indkøb i store mængder, kan ikke være medlemmer. Medlemskabet må ikke bruges med henblik på videresalg eller fortjeneste.

2.5 Det er medlemmers eget ansvar samt en forudsætning for medlemskabet at e-mailadresse og øvrige kontaktoplysninger holdes opdaterede. 

2.6 Du er ansvarlig for al aktivitet, der finder sted gennem din medlemskonto. Det betyder, at du også er ansvarlig for at gøre dit yderste for at holde dine loginoplysninger, såsom e-mailadresse og adgangskode, sikre og private. Vi anbefaler, at du vælger en unik adgangskode, som ikke anvendes til nogen anden konto. Hvis din adgangskode eller konto er kompromitteret, bør du ændre adgangskoden hurtigst muligt eller kontakte kundeservice for yderligere hjælp.

3 H&M MEMBER I DANMARK

3.1 Medlemskabet er et nationalt program og er begrænset til køb i H&M- og H&M Home-butikker samt online på hm.com i Danmark. Du kan optjene point ved at shoppe eller ved at udføre andre pointgivende aktiviteter i Danmark, som H&M Member informerer om. Bemærk, at du ikke optjener point ved køb af gavekort. 

3.2  De point, som du optjener, er personlige og kan ikke overføres til andre personer eller medlemmer.

3.3 Point, der er optjent ved køb af en vare, vil blive fratrukket din pointsaldo, hvis du returnerer varen.

3.4 For at kunne modtage point skal du fremvise dit Member-ID ved kassen i H&M- eller H&M Home-butikken eller være logget ind på Mit H&M, før du shopper online. Du kan altid se din pointsaldo under Mit H&M.

4 POINT, MEDLEMSNIVEAUER OG BONUS-REWARDS

4.1 De point, du optjener, kan give adgang til et højere medlemsniveau, Plus Member, som giver dig endnu flere fordele, samt til bonus-rewards.

4.2 Den dato, hvor du bliver medlem, vil være “startdato” for hvert "medlemsår". “Medlemsåret” er de 12 måneder, som følger efter din startdato. Dit medlemsniveau er baseret på de point, du har optjent i dit indeværende medlemsår. Er du nyt medlem, eller har du ikke optjent nok point til at opnå Plus Member-niveauet, vil du automatisk blive på medlemsniveauet som H&M Member. Hvis du opnår det højeste niveau som Plus Member i løbet af dit medlemsår, vil du forblive på dette niveau resten af medlemsåret samt i det følgende medlemsår. Hvis du ikke optjener nok point i løbet af dit medlemsår til at forblive på Plus Member-niveau, vil du i det følgende medlemsår automatisk gå tilbage til det første niveau, H&M Member. 

4.3 Når dit medlemsår er udløbet, nulstilles dine point, og du begynder forfra med at optjene point fra 0.

4.4 Point, som kvalificerer til bonus-rewards, er gyldige t.o.m. din næste startdato.

4.5 Når du har optjent 1250 point, vil en bonus-reward på 25 kr. blive udløst i din app og på din konto under Mit H&M. Du kan indløse bonus-rewards både i H&M- og H&M HOME-butikker samt online.

4.6 En bonus-reward udstedes 30 dage efter den dato, hvor pointniveauet er opnået. Du kan optjene 5 bonus-rewards per kalendermåned og maksimalt 20 bonus-rewards i hele dit medlemsår.

4.7 Bonus-rewards kan ikke indløses til kontanter eller bruges til betaling af køb, hvor det samlede beløb er lavere end bonus-rewardens værdi. Summen af det samlede køb skal, når bonus-rewarden er fratrukket, overstige 1 kr. Ikke-kommercielle varer, som f.eks. bæreposer, der købes i en butik, tæller ikke med i dette beløb.
Ikke-kommercielle varer, som f.eks. bæreposer, der købes i en butik, tæller ikke med i dette beløb.

4.8 Bonus-rewards kan kun indløses én gang, og rabatten fordeles mellem varerne, så rabatandelen er den samme for alle varer i købet. Rabatten for hver vare bevares, også hvis nogle af varerne i købet returneres efterfølgende. Ved returnering af varer kan rabatten på disse ikke fordeles igen på de resterende varer i købet. Bonus-rewards kan ikke indløses til køb af H&M-gavekort.

4.9 Returnerer du en vare, bortfalder din bonus-reward, og den vil ikke kunne indløses til en anden vare. Det er kun det beløb, der er betalt for varen, der refunderes. Når du aktiverer en bonus-reward i en H&M- eller H&M HOME-butik, skal bonus-rewarden indløses ved kassen inden for 15 minutter efter aktivering, da den ellers slettes. Udskrifter eller screenshots af bonus-rewards kan ikke benyttes som dokumentation. Det er hvert medlems eget ansvar at aktivere og indløse bonus-rewards ifølge gældende vilkår og betingelser.

4.10 Bonus-rewards kan ikke indløses til køb af H&M-gavekort eller til allerede foretagne køb.

5 ÆNDRINGER, UDMELDELSE OG/ELLER EKSKLUDERING FRA H&M MEMBER

5.1 Du kan til enhver tid melde dig ud af H&M Member via Mit H&M på hm.com eller ved at kontakte kundeservice. Bemærk, hvis du melder dig ud, kan du ikke være logget ind, når du shopper hos os på hm.com.

5.2 Hvis du sletter dit medlemskab, mister du eventuelle resterende point på din pointsaldo. Desuden vil alle eventuelle kreditansøgninger ligeledes blive slettet.

5.3 H&M forbeholder sig ret til og kan efter eget skøn til enhver tid og uden varsel anvende, fortolke, ophæve, ændre, begrænse, annullere eller justere H&M Member og/eller Vilkår og betingelser, regler, bestemmelser eller fordele. Sådanne ændringer vil træde i kraft 14 dage fra den dato, hvor du blev informeret om en sådan ændring enten i appen, online, via e-mail eller en kombination heraf. Hvis du ikke accepterer ændringerne, kan du til hver en tid slette dit medlemskab.

5.4 H&M forbeholder sig retten til at foretage mindre ændringer i loyalitetsprogrammet og i gældende vilkår og betingelser uden varsel, så længe ændringerne ikke materielt påvirker medlemskabet på negativ vis. Sørg for at holde dig ajour med vilkår og betingelser. Du kan altid finde den nyeste udgave af vilkår og betingelser på hm.com.

5.5 H&M forbeholder sig ret til efter eget skøn at ekskludere personer fra H&M Member. Ethvert bevist eller med rimelighed antaget misbrug af H&M Member, undladelse af at følge H&M Members Vilkår og betingelser, inaktivt medlemskab i mere end 36 måneder, ethvert urigtigt anbringende eller enhver adfærd, der er i modstrid med H&M’s interesser kan medføre ekskludering fra H&M Member og påvirker retten til at fortsætte med at være H&M Member. Hvis medlemskabet annulleres, slettes eventuelle point og Mit H&M automatisk.

5.6 Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn og uden varsel, at begrænse din adgang til at shoppe via dit medlemskab på hm.com uanset af hvilken årsag. Årsager til begrænsning kan bl.a. omfatte følgende:  (1) Hyppige returnering og/eller høj returneringsrate, som betragtes som usædvanlig; (2) Adfærd, der viser, at man har i sinde at videresælge og/eller tjene penge ved at købe vores produkter; eller (3) Mistanke om flere konti og/eller oprettelse af en ny konto af en tidligere suspenderet bruger. Vi forbeholder os desuden ret til at annullere ordrer, som er afgivet via din medlemskonto, af samme årsager – samt at annullere ordrer, som afgives uden login, men med samme faktureringsadresse, leveringsadresse eller betalingsmåde.  Hvis din adgang er blevet begrænset, eller din ordre er annulleret, og du mener, vi har begået en fejl, så kontakt venligst kundeservice.

6 ANSVARSBEGRÆNSNING 

6.1 H&M er ikke ansvarlig for systemfejl eller driftsforstyrrelser i H&M Member eller eventuelle konsekvenser af sådanne. H&M er ikke ansvarlig for tab eller skader, der måtte opstå som følge af ændringer, udmeldelser, ekskludering eller på anden måde i forbindelse med H&M Member med undtagelse af ansvar, der reguleres af ufravigelig lovgivning. 

7 GÆLDENDE LOV

7.1 Disse vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning. Enhver uenighed, ethvert krav eller enhver tvist, der måtte opstå, eller som gælder disse Vilkår og betingelser eller medlemskab af H&M Member, skal afgøres ved en dansk domstol, medmindre andet er specificeret i relevant forbrugerbeskyttelseslovgivning.

7.2 Hvis du fremsender en klage i forbindelse med H&M Member og ikke kan få løst dit emne ved hjælp fra H&M kundeservice, skal vi oplyse dig om, at du har ret til at klage via EU’s fælles klageportal på nettet ("ODR-platformen"). 
ODR-platformen tilbyder forbrugere og forhandlere inden for EU mulighed for at indgå forlig om klager vedrørende køb på nettet. Denne fælles portal er en brugervenlig og interaktiv gratis webside, der er til rådighed på alle EU’s officielle sprog. På ODR-platformen kan forbruger og forhandler få hjælp til bilæggelse af en eventuel tvist og finde en løsning på forbrugerens klage. Du finder ODR-platformen her: http//ec.europa.eu/odr

7.3 Individuelle kontraktbestemmelsers ugyldighed eller uanvendelighed påvirker ikke gyldigheden af øvrige kontraktbestemmelser. I sådanne tilfælde erstatter parterne den uanvendelige eller ugyldige bestemmelse med en ny anvendelig bestemmelse.

8 KONTAKT OS

8.1 Hvis du har spørgsmål om loyalitetsprogrammet, H&M Member, bedes du kontakte Kundeservice.

 

121121