BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Databeskyttelse har høj prioritet i H&M, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. 

Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes.

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?
Det svenske selskab H & M Hennes & Mauritz GBC AB (“H&M”) er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse. 

H & M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Sverige

Selskabsregister: Bolagsverket/Swedish Companies Registration Office
Selskabets registreringsnummer: 556070-1715
Befuldmægtiget repræsentant: Karl-Johan Persson
Momsregistreringsnummer: SE556070171501

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

For overførsler uden for EØS anvender H&M standardkontraktbestemmelser og værn til beskyttelse af privatlivets fred for lande uden en EU-afgørelse om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Dine oplysninger kan deles inden for H&M group (se oplysninger om virksomheder i H&M group i vores årsrapport, som kan findes på about.hm.com). H&M Danmark agerer kun som behandler af dine personlige oplysninger og anvender de personlige oplysninger på vegne af det svenske selskab.

Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring uden for H&M group. Personlige oplysninger, som videregives til tredjepart, anvendes kun til at betjene dig. Under hver navngiven proces nedenfor kan du finde de enkelte kategorier af tredjeparter.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?
Ved hver specifik anvendelse af personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig, vil vi informere dig om, hvorvidt indsamling af dine data er baseret på et lovmæssigt krav eller for at indgå et kontraktforhold, og om det er obligatorisk at oplyse dine personlige oplysninger og mulige konsekvenser, hvis du vælger det fra.

Hvad er dine rettigheder?
Retten til adgang:
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Kontakt H&M, så sender vi dine personlige oplysninger via e-mail.

Retten til at overføre data: 
Når H&M anvender dine personlige oplysninger elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller anden part. Det gælder kun de personlige oplysninger, du har givet os.

Retten til at korrigere data: 
Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende. 

Har du en H&M-konto eller et Club-medlemsskab, kan du selv rette dine personlige oplysninger på dine egne konto- og medlemssider.

Retten til at slette data:
Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som H&M benytter, undtagen i følgende situationer:

*Du har en uafklaret sag hos kundeservice
*Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsendt eller kun delvis afsendt
*Du har et økonomisk mellemværende med H&M, uanset betalingsmåde
*Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år
*Din gæld er videresolgt til tredjepart inden for de seneste tre år eller inden for et år for afdøde kunder
*Din kreditansøgning er blevet afvist inden for de seneste tre måneder
*Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne

Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser:
Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på H&M:s retmæssige interesser. H&M fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Din ret til at modsætte dig direkte markedsføring:
Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring, herunder profilanalyse til direkte markedsføringsformål.

Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder:

* Ved at følge instruksen i den enkelte markedsføringsmail
* Ved at redigere indstillingerne for din H&M-konto

Retten til begrænset anvendelse:
Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos H&M under følgende omstændigheder:

*Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på H&M:s retmæssige interesser, skal H&M begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.
*Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal H&M begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres.
*Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger
*Hvis H&M ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?   
Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vores kundeservicemedarbejdere altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder. Du kan altid kontakte kundeservice på dataprotection.dk@hm.com.

Databeskyttelseschef:
Vi har udnævnt en databeskyttelseschef for at sikre, at vi altid anvender dine personlige oplysninger på en åben, korrekt og lovgyldig måde. Du kan kontakte vores databeskyttelseschef på dataprotection.dk@hm.com og skrive Databeskyttelseschef i emnefeltet.

Retten til at klage til en tilsynsmyndighed: 
Hvis du mener, at H&M behandler dine personlige oplysninger på en ukorrekt måde, kan du kontakte kundeservice på kundeservice.dk@hm.com. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Opdateringer af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger:
Der kan være behov for, at vi opdaterer vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Den seneste udgave af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi vil meddele alle vigtige ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, for eksempel ændringer af årsagerne til hvorfor vi anvender dine personlige oplysninger, hvem der er ansvarlig eller dine rettigheder.

4/5/2018