ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING (ADR) VOOR INWONERS VAN DE EU

Dit is om je te informeren dat jij als consument contact met een lokale ADR-entiteit kunt opnemen in verband met een geschil dat je niet rechtstreeks met H&M hebt kunnen oplossen.

Wat is ADR?
ADR is een geschillenbeslechtingsprocedure voor de buitengerechtelijke beslechting van binnenlandse en grensoverschrijdende geschillen betreffende contractuele verbintenissen die voortvloeien uit verkoop- of servicecontracten tussen een in de EU gevestigde handelaar en een in de EU woonachtige consument door tussenkomst van een ADR-entiteit, die een oplossing voorstelt of oplegt, of partijen bij elkaar brengt met als doel een minnelijke schikking te vergemakkelijken.

ADR-entiteiten zijn buitengerechtelijke entiteiten. Een ADR-entiteit is een neutrale partij (bijv. een bemiddelaar, mediator, arbiter, ombudsman of een geschillencommissie) waarvan H&M gebruik maakt om geschillen te beslechten, als de consument voor een ADR-schikking kiest.  De ADR-procedure is een goedkope, eenvoudige en snelle procedure en daarom gunstig voor zowel consumenten als handelaren, die zo in staat zijn om proceskosten en langdurige procedures te vermijden.  

Hoe dien ik een klacht in met behulp van de ADR-procedure? 

Wil je een klacht indienen, neem dan contact op met je nationale ADR-entiteit hieronder.  Deze ADR-entiteit zal ook kunnen antwoorden op eventuele vragen die je over de procedure hebt.

* Deze ADR-entiteit is opgenomen in de nationale lijsten van ADR-entiteiten die voldoen aan bindende kwaliteitseisen vastgesteld door de ADR-richtlijn (richtlijn 2013/11/EU over Alternatieve Geschillenbeslechting voor consumentengeschillen) http://ec.europa.eu/consumers/odr/

H & M Hennes & Mauritz Netherlands B.V. (H&M)
Registered office: Keizersgracht 271
1016 ED Amsterdam
Postbus 10506
1001 EM Amsterdam

Registered number: 33208311


klantenservice.nl@hm.com

Klik hier voor de website Online Geschillenbeslechting van de Europese Commissie.