1. Zapisy ogólne
Niniejsze Zasady i warunki dotyczą kart upominkowych H&M kupionych za pośrednictwem naszego partnera biznesowego, firmy SVS UK Limited, w dowolnym sklepie H&M lub na stronie hm.com („Karta upominkowa H&M” lub „E-karta upominkowa H&M”, zwane łącznie „Kartami upominkowymi H&M”) oraz kart promocyjnych H&M („Karta promocyjna H&M” lub „E-karta promocyjna H&M”, zwane łącznie „Kartami promocyjnymi H&M”). Kupując kartę upominkową H&M i korzystając z karty promocyjnej H&M, akceptujesz niniejsze Zasady i warunki („Zasady i warunki”). H&M zastrzega sobie prawo do interpretacji, modyfikacji lub unieważnienia niniejszych Zasad i warunków bez uprzedzenia. Aktualną wersję Zasad i warunków zawsze można znaleźć na stronie hm.com.

Kart upominkowych H&M i kart promocyjnych H&M można używać w sklepach H&M oraz online na stronie hm.com w kraju zakupu karty upominkowej H&M lub wydania karty promocyjnej H&M. Kartą upominkową H&M i kartą promocyjną H&M można zapłacić za całe zamówienie lub jego część. Jeśli saldo karty upominkowej H&M lub karty promocyjnej H&M jest mniejsze niż wartość zakupu, możesz wybrać dodatkową metodę płatności, aby sfinalizować transakcję. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Płatności na stronie hm.com. Na potwierdzeniu dokonania zakupu zawsze będzie podana informacja o aktualnym saldzie karty upominkowej H&M lub karty promocyjnej H&M. Ponadto zawsze możesz sprawdzić aktualne saldo na stronie hm.com, w dowolnym sklepie stacjonarnym H&M lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta (dane kontaktowe poniżej).

2. Płatności
Jeśli zamówisz Kartę upominkową H&M online, Twoje zamówienie i płatność zostaną przetworzone i zrealizowane przez firmę SVS UK Limited. Na rachunku karty kredytowej/debetowej zobaczysz dane transakcji zakupu karty upominkowej H&M.com.

Jedyną metodą płatności za karty upominkowe H&M akceptowaną przez SVS są karty kredytowe. Aby zapłacić kartą kredytową, musisz mieć ukończone 18 lat.

3. Dostawa
Kartę upominkową H&M otrzymasz 5-7 dni po złożeniu zamówienia. Firma H&M nie odpowiada za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu karty. Jeśli kupisz e-kartę upominkową H&M, zostanie ona wysłana na adres e-mail odbiorcy natychmiast po sfinalizowaniu zakupu.

Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu dostawy karty upominkowej H&M. Osoby kupujące e-karty upominkowe H&M są zobowiązane do podania prawidłowego adresu e-mail odbiorcy. Jeśli nie uda się potwierdzić adresu, H&M zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy kart upominkowych H&M. 

4. Okres ważności
Wartość karty upominkowej H&M może wynieść maksymalnie 750 PLN. Minimalna wartość karty upominkowej H&M wynosi 50 PLN. Możesz zwiększyć saldo swojej karty upominkowej H&M, wykupując dodatkowe środki w dowolnym sklepie H&M w kraju, w którym została ona kupiona.

Karta upominkowa H&M jest ważna przez 2 lata od daty ostatniej aktywacji lub zakupu. Po upłynięciu okresu ważności nie można zapłacić kartą za zakupy, ponownie jej aktywować ani wykorzystać pozostałych na niej środków.

Karty upominkowej H&M można używać do momentu wyczerpania środków. Jeśli saldo karty będzie zerowe przez trzy miesiące, straci ona ważność i nie będzie można jej ponownie aktywować ani użyć.

Karta promocyjna H&M jest ważna przez 2 lata od daty ostatniej aktywacji lub zakupu. Po upłynięciu okresu ważności nie można zapłacić kartą promocyjną za zakupy ani wykorzystać pozostałych na niej środków.

Karty promocyjnej H&M można używać do momentu wyczerpania środków. Gdy saldo karty wyniesie zero, straci ona ważność i nie będzie można jej ponownie aktywować ani użyć.

5. Zwroty
Jeśli zdecydujesz się zwrócić produkty kupione za pomocą karty upominkowej H&M lub karty promocyjnej H&M, korzystając z procesu zwrotów online, najpierw otrzymasz e-kartę promocyjną H&M, a dopiero potem zwrot za pomocą innej metody płatności. E-karta promocyjna H&M zostanie wysłana pocztą e-mail po przetworzeniu zwrotu. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Zwroty na stronie hm.com.

Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie wysłana e-karta promocyjna H&M. Jeśli nie uda się potwierdzić Twojego adresu e-mail, H&M zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy e-karty promocyjnej H&M.

Kart upominkowych H&M ani kart promocyjnych H&M nie można wymieniać na gotówkę.

6. Gwarancja zwrotów
Masz 30 dni (licząc od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia) na anulowanie zamówienia karty upominkowej H&M zakupionej online. W takim wypadku otrzymasz pełen zwrot kosztów łącznie z kosztem standardowej dostawy, ale bez kosztu zwrotu (jeśli będzie konieczne opłacenie zwrotu).

Jeśli chcesz zwrócić kartę upominkową H&M, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta H&M (dane kontaktowe poniżej).

7. Ograniczenie odpowiedzialności
Jeśli karta upominkowa H&M lub karta promocyjna H&M zostanie aktywowana, firma H&M nie ponosi żadnej odpowiedzialności za taką kartę w wypadku jej zgubienia, kradzieży, dezaktywacji lub zniszczenia. Karty upominkowe H&M i karty promocyjne H&M należy traktować tak jak gotówkę.

8. Polityka prywatności
Za wszystkie dane osobowe przekazane firmie H&M odpowiada H & M Hennes & Mauritz GBC AB. W firmie H&M obowiązuje Polityka prywatności, która określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. Pełną wersję naszej Polityki prywatności znajdziesz tutaj.

9. Obsługa Klienta
Dane kontaktowe: H&M Hennes & Mauritz sp. z o.o.
E-mail: obslugaklienta.pl@hm.com

Telefon: 800 999888 (bezpłatny)

10. Dane firmy
H&M Hennes & Mauritz Sp. z.o.o.
ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, Polska
Numer REGON: 15292063

NIP: 5252253246
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000145614

SVS
Stored Value Solutions UK Ltd
West One, Bruntwood Offices 2nd Floor,
114 Wellington Street, Leeds LS1 1BA, Wielka Brytania
nr rejestracji 372019303100021

04/10/2017