1. Общи положения
Тези Общи условия важат за Картите-ваучер на H&M, закупени в магазините на H&M посредством нашия бизнес партньор SVS UK Limited („Карта-ваучер на H&M“), както и за Мърчандайзинг картите на H&M („Мърчандайзинг карта на H&M“ или „Електронна мърчандайзинг карта на H&M“, наричани най-общо „Мърчандайзинг карти на H&M“). При покупката на Карта-ваучер на H&M или използването на Мърчандайзинг карти на H&M, вие приемате настоящите Общи условия („Общи условия“). H&M си запазва правото да тълкува, променя или прекратява Общите условия без предизвестие. Актуализираните Общи условия винаги ще бъдат публикувани на hm.com.

Картата-ваучер на H&M и Мърчандайзинг картите на H&M могат да се използват в магазините на H&M, както и онлайн на hm.com в страната, където картата е закупена или където е издадена Мърчандайзинг картата на H&M. Можете да използвате Картата-ваучер на H&M и Мърчандайзинг картата на H&M, за да платите пълната или частичната стойност на избрания(те) от вас артикул(и). Ако стойността на вашата покупка онлайн не се покрива напълно от Картата-ваучер на H&M и Мърчандайзинг картите на H&M, можете да използвате допълнителен метод на плащане, за да завършите покупката. Моля, научете повече в раздел „Плащане“ на hm.com. Касовата бележка винаги ще отразява текущия баланс на вашата Карта-ваучер на H&M. Освен това, винаги можете да проверите текущия си баланс онлайн на hm.com, в магазин на H&M или като се свържете с отдел „Обслужване на клиенти“ (вижте по-долу).

2. Валидност
Всяка покупка на Карта-ваучер на H&M е ограничена до максимална стойност от 950 лв, като минималната стойност е 10 лв. Можете да увеличите баланса на вашата Карта-ваучер на H&M за физическо лице, като закупите допълнителен кредит във всеки магазин на H&M в страната, където е закупена картата.

Картата-ваучер на H&M е валидна за срок от 3 години от датата на последното й активиране или направена покупка. При изтичане на срока на валидност, Картата-ваучер на H&M не може да се използва за покупка, повторно активиране или връщане на неизползвания остатък.

Картата-ваучер на H&M може да се използва докато балансът на картата не достигне нулева стойност. Ако балансът на картата е с нулева стойност в продължение на три месеца, Картата-ваучер на H&M става невалидна и не може да се активира или използва отново.

Мърчандайзинг картите на H&M са валидни за срок от 1 година от датата на последното им активиране или направена покупка. При изтичане на срока на валидност, Мърчандайзинг картите на H&M не могат да се използват за покупка или връщане на неизползвания остатък.

Мърчандайзинг картите на H&M могат да се използват докато балансът на картата не достигне нулева стойност. Ако балансът на картата достигне нулева стойност, Мърчандайзинг картата на H&M става невалидна и не може да се активира или използва отново.

3. Връщане на стока
Ако използвате онлайн системата за връщане на артикули, закупени с Карта-ваучер на H&M или с Мърчандайзинг карти на H&M, ще бъде издадена Електронна мърчандайзинг карта на H&M преди да се извърши възстановяване на сумата чрез други начини на плащане. Мърчандайзинг картата на H&M ще ви бъде изпратена по имейл след успешно връщане на стоката. Моля, научете повече в раздел „Връщане на стока“ на hm.com.

Вие сте длъжни да предоставите правилен адрес за доставка на Електронната мърчандайзинг карта на H&M. Ако предоставеният от вас адрес не може да бъде потвърден, H&M си запазва правото да задържи доставката на Електронната мърчандайзинг карта на H&M.

Картата-ваучер на H&M или Мърчандайзинг картите на H&M не могат да се разменят за пари в брой.

Ако искате да върнете Картата-ваучер на H&M, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ (вижте по-долу).

4. Ограничена отговорност
H&M не носи отговорност за Карти-ваучер или Мърчандайзинг карти на H&M след тяхното активиране, които впоследствие биват изгубени, откраднати, деактивирани или повредени. Отнасяйте се към Картата-ваучер или Мърчандайзинг картите на H&M като пари в брой.

5. Политика за поверителност
H & M Hennes & Mauritz GBC AB действа като страна, която носи отговорност за всички предоставени от вас лични данни на H&M. H&M има политика за поверителност, в която е указан начина за обработка и защита на личните ви данни. Пълна информация за нашата Политика за поверителност можете да откриете тук.

6. Обслужване на клиенти
Контакт: Отдел за Обслужване на Клиенти на

Имейл: customerservice.bg@hm.com
Телефон: 0800 300 12 (безплатно)

7. Информация за компанията
Ейч енд Ем Хеннес енд Мауриц ЕООД
Седалище: ул. "Княз Александър I Батенберг",
№ 4 , ет. 3, София 1000, България
БУЛСТАТ: 201654706

ДДС № BG201654706

SVS
Stored Value Solutions UK Ltd
West One, Bruntwood Offices 2nd Floor,
114 Wellington Street, Leeds LS1 1BA, Великобритания
БУЛСТАТ: 372019303100021