H&M GROUPIN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Asiakassitoutuminen tietosuojaan ja yksityisyyteen
Henkilötietojesi ja yksityisyytesi suojaaminen on erittäin tärkeää H&M Groupille. 

H&M Group koostuu yhtiön tytäryhtiöstä H & M Hennes & Mauritz AB ja sen brändeistä; H&M, COS, Weekday, Monki, H&M HOME, & Other Stories, Arket ja Afound

Tässä tietosuojailmoituksessa "H&M-konsernin asiakas" tarkoittaa H&M-konsernin tytäryhtiön tai tuotemerkin tarjoaman tuotteen tai palvelun entistä, nykyistä ja potentiaalista asiakasta tai käyttäjää tai vierailijaa jollakin virallisilla verkkosivuillamme tai myymälöissämme tai kanta-asiakkuusohjelman tai yhteisön jäsentä.

Periaatteet
H&M Group ilmaisee sitoutumisensa yksityisyyteen ja tietosuojaan noudattamalla seuraavia periaatteita.

H&M käyttää henkilötietoja laillisesti, reilusti, oikein ja läpinäkyvästi.
H&M kerää vain välttämättömiä henkilötietoja ja vain laillisiin tarkoituksiin.
H&M säilyttää tietoja vain tarvittavan ajan.
H&M suojelee henkilötietojasi asianmukaisilla turvallisuustoimenpiteillä.

Tietoa tästä tietosuojakäytännöstä
Tämän tietosuojakäytännön on tarkoitus toimia selkeänä, johdonmukaisena ja läpinäkyvänä viestintänä H&M Groupin asiakkaisiin liittyvien henkilötietojen keräämisestä, käyttämisestä, käsittelemisestä, säilyttämisestä jne.  

Tässä tietosuojakäytännössä ”H&M Groupin asiakas” tarkoittaa H&M Groupin tytäryhtiön ja brändin tarjoaman tuotteen tai palvelun entistä, nykyistä ja mahdollista asiakasta tai käyttäjää, jonkun virallisen verkkosivustomme tai myymälämme kävijää tai kanta-asiakasohjelman tai yhteisön jäsentä. 

Kuka on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä?
Ruotsalainen yhtiö H & M Hennes & Mauritz GBC AB on ensisijaisesti vastuussa henkilötietojen käsittelystä tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietyissä olosuhteissa vastuu tietosuojasta ja yksityisyydestäsi jaetaan yhden tai useamman muun oikeushenkilön kanssa, joko H&M Groupin tytäryhtiössä tai kolmannella osapuolella. 

Koska H&M Group koostuu erilaisista oikeushenkilöistä, tietojesi käsittelystä vastuussa oleva taho riippuu tilanteesta, jossa henkilötietosi kerätään. Ruotsalainen yritys H & M Hennes & Mauritz GBC AB on vastuussa henkilötietojen käsittelystä, joka on kuvattu kaikissa tämän tietosuojailmoituksen kohdissa, paitsi jos nimenomaisesti mainitaan, että H & M Hennes & Mauritz Oy on vastuussa tietojesi käsittelystä. Jokaisessa yksittäisessä osiossa kerrotaan vastuiden jaosta ja oikeuksien käyttöä koskevista säännöistä.

Seuraavat tahot ovat rekisterinpitäjiä suhteessa sinuun:

H&M Groupin rekisterinpitäjän/rekisterinpitäjien identiteetti:

H & M Hennes & Mauritz GBC AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Sweden

Osakeyhtiörekisteri: Bolagsverket/Swedish Companies
Registration Office
Valtuutettu edustaja: Helena Helmersson
ALV-rekisterinumero: ALV-numero SE556070171501

Yllä olevaan/oleviin nimettyihin H&M Groupin rekisterinpitäjään/rekisterinpitäjiin viitataan koko tässä tietosuojakäytännössä yksittäin tai yhteisesti nimityksillä ”H&M”, ”me” tai ”meitä”.

Missä käsittelemme tietojasi?
Sinulta keräämiämme henkilötietoja säilytetään yleisesti ottaen Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen (”EU/ETA”) kuuluvassa maassa, mutta niitä saatetaan myös tarvittaessa siirtää ja käsitellä EU/ETA-alueen ulkopuolisessa maassa. Kaikissa tällaisissa henkilötietojen siirroissa noudatetaan paikallisia lakeja heikentämättä lakisääteisiä oikeuksiasi.

Saatamme ajoittain siirtää henkilötietoja EU/ETA-alueelta kolmanteen maahan, jota Euroopan komissio ei ole hyväksynyt turvalliseksi tällaisen siirron osalta (riittävyyspäätös). H&M käyttää sovellettavin osin vakiosopimuslausekkeita varmistaakseen vastaavan suojatason kuin EU/ETA-alueella tai muissa laillisissa perusteissa siirrolle on annettu. 

Kuka voi käyttää tietojasi?
Henkilötietosi ovat saatavana ja käytettävissä vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja määrätyn käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Tarvittavassa laajuudessa henkilötietojasi voidaan jakaa yritysten ja brändien kesken H&M Groupissa toimittajille ja alihankkijoille (käsittelijät ja alakäsittelijät), jotka suorittavat tiettyjä tehtäviä H&M:n puolesta ja itsenäisten kolmansien osapuolten kanssa.

Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos meillä on syytä uskoa, että tällaisten tietojen käyttö tai luovuttaminen on välttämätöntä tai suositeltavaa, kun: i) tutkitaan mahdollisia lain rikkomuksia; ii) tunnistetaan henkilö, otetaan yhteyttä henkilöön tai nostetaan oikeustoimia sellaista henkilöä vastaan, joka saattaa rikkoa sopimusta, jonka henkilö on tehnyt kanssamme; iii) tutkitaan turvallisuusrikkomuksia tai tehdään yhteistyötä viranomaisten kanssa oikeustoimiin liittyen; tai iv) suojataan oikeuksia, turvallisuutta tai omaisuutta, mukaan lukien petosten estäminen.

Pidätämme oikeuden siirtää henkilötietojasi, jotka meillä on sinusta, tapauksessa, jossa fuusioidumme kolmannen osapuolen kanssa tai kolmas osapuoli hankkii liiketoimintamme, käymme läpi muun liiketapahtuman, kuten uudelleenjärjestelyn, tai jos tällaista liiketapahtumaa ehdotetaan. 

Mikä on käsittelyn oikeudellinen peruste?
H&M ei saa kerätä, käsitellä, käyttää, tallentaa jne. henkilötietoja ilman voimassa olevaa laillista perustetta. Lainmukaisuus perustuu suostumukseesi, pakollisiin velvoitteisiin tai oikeutettuun etuumme yrityksenä. Jokaisessa tietyssä käsittelytarkoituksessa, jossa keräämme henkilötietojasi, kerromme sinulle, mitkä lailliset perusteet tätä koskevat ja mitä oikeuksia sinulla on, onko henkilötietojen antaminen lakisääteistä tai pakollista sopimuksen muodostamiseksi ja onko sinulla velvollisuus antaa henkilötietoja ja mitä mahdollisia seuraamuksia niiden antamatta jättämisellä on.

Mitä oikeuksia sinulla on?
Oikeus saada nähtäväksi:
Sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää tietoa hallussamme olevista henkilötiedoistasi. Voit ottaa yhteyttä yhtiöön asiakaspalveluun, joka toimittaa henkilötietosi sinulle sähköpostilla.

Oikeus siirrettävyyteen:
Aina, kun H&M käsittelee automatisoidusti henkilötietojasi antamasi luvan tai sopimuksen perusteella, sinulla on oikeus saada kopio sinulle tai toiselle osapuolelle rakenteisesti, yleisesti käytetyn käytännön mukaan ja konelukuisessa muodossa siirretyistä tiedoistasi. Tämä koskee vain meille antamiasi henkilötietoja.

Oikeus oikaisuun:
Sinulla on oikeus pyytää virheellisten henkilötietojesi oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydentämistä. Jos sinulla on H&M-jäsenyys, voit muokata henkilötietojasi jäsensivuillasi.

Oikeus poistaa:
Sinulla on oikeus poistaa H&M:n käsittelemät henkilötietosi milloin vain. Pyyntösi voi estyä seuraavien seikkojen takia:

  • sinulla on avoin asia asiakaspalvelussa
  • sinulla on avoin tilaus, jota ei ole vielä toimitettu tai on toimitettu osittain
  • sinulla on erääntyneitä maksuja H&M:ssä maksutavasta riippumatta

Oikeus rajoitukseen:
Sinulla on oikeus pyytää, että H&M rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä seuraavissa tilanteissa:

  • Jos vastustat H&M:n oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä, H&M rajoittaa tällaisten tietojen käsittelyä, kunnes oikeutettu etu on vahvistettu.
  • Jos ilmoitat henkilötietojesi olevan virheellisiä, H&M-yhtiön tulee pidättäytyä kyseisten tietojen käsittelystä henkilötietojen oikeellisuuden tarkistuksen aikana.
  • Jos käsittely on laitonta, voit vastustaa henkilötietojen poistoa ja pyytää sen sijaan pidättäytymistä henkilötietojesi käsittelystä.
  • Jos H&M ei enää tarvitse henkilötietoja, mutta tarvitset niitä oikeusvaateilta puolustautumiseen.

Miten voit toteuttaa oikeuksiasi?
Suhtaudumme tietosuojaan erittäin vakavasti. Jos haluat käyttää yllä kuvattuja oikeuksiasi tai jos sinulla on tietosuojakäytäntöämme tai tietojesi käsittelyä koskevaa kysyttävää, voit ottaa meihin yhteyttä milloin vain osoitteessa dataprotection.fi@hm.com.

Jos sinulla on H&M-tili tai H&M-jäsenyys, voit käyttää tietojen tarkasteluun, siirrettävyyteen ja korjaamiseen liittyviä oikeuksiasi tilisivuillasi, missä voit myös poistaa tilisi.

Tietosuojavastaava:
Olemme nimittäneet erityisen tietosuojavastaavan varmistamaan, että henkilötietojasi käsitellään jatkuvasti avoimella, virheettömällä ja laillisella tavalla. Tietosuojavastaavaan voit ottaa yhteyttä osoitteessa dataprotection.fi@hm.com kirjoittamalla aihekenttään DPO.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: 
Jos haluat tehdä valituksen tavasta, jolla H&M-konserni käsittelee ja suojaa henkilötietojasi ja yksityisyyttäsi, sinulla on oikeus milloin tahansa tehdä valitus Suomen Tietosuojavaltuutetun toimistolle tai muulle toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle asuinmaassasi.

Tietosuojakäytäntömme päivitykset:
Voi olla, että meidän pitää päivittää tietosuojakäytäntöäsi. Tietosuojakäytännön uusin versio löytyy aina verkkosivultamme. 

Muutoshistoria on näkyvissä tämän tietosuojakäytännön osiossa Muutokset.

 

22/4/2022